Nasz personel

Nasz personel

Marek Skrzycki

lekarz stomatolog
Akademia Medyczna w Lublinie

Jarosław Dąbrowski

chirurg szczękowo-twarzowy
Akademia Medyczna w Warszawie

Tetyana Sugier

lekarz stomatolog endodonta
Państwowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie

Edyta Polak

lekarz stomatolog
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wojciech Lang

lekarz stomatolog
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Karolina Książka

asystentka

Maria Jarosz

asystentka

Alicja Szarblewska

asystentka

Klaudia Kopeć

asystentka

Aleksandra Stachowicz

asystentka

Katarzyna Langner

asystentka

Babice Dental
ul. Hubala Dobrzańskiego 62
Stare Babice (przy rondzie Ks. Jerzego Popiełuszki)

Zapraszamy:

od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 9.00 do 20.00
w soboty
od 9:00 do 15:00